top of page

Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo,

W trwającym roku szkolnym będziemy prowadzili rekrutację dla kandydatek i kandydatów do dwóch klas pierwszych i rekrutację uzupełniającą dla kandydatek i kandydatów do klas czwartych na rok szkolny 2023/24. Nie będziemy prowadzili rekrutacji do zerówki (oddziału przedszkolnego).


Rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się w styczniu 2023 roku i potrwa do marca 2023 roku. Do udziału w rekrutacji zapraszamy dzieci z rocznika 2016, a w wyjątkowych sytuacjach także z rocznika 2017.


Rekrutację uzupełniającą do klas czwartych przeprowadzimy w okresie kwiecień-maj 2023 roku - szczegółowe informacje o przebiegu rekrutacji podamy na początku marca.

 

Rekrutacja do klas 1


Rodziców zainteresowanych rekrutacją do pierwszej klasy w naszej szkole prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.office.com/r/yZgvpGCdG4 (jeden raz dla jednego dziecka). Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z deklaracją uczestnictwa w rekrutacji, pozwoli nam jednak na sprawną komunikację z Państwem we wszelkich sprawach dotyczących tego procesu. Potwierdzeniem chęci udziału w rekrutacji jest wpłacenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 230 (dwustu trzydziestu) złotych. Opłatę można wnosić po spotkaniach dla rodziców kandydatek i kandydatów, ale koniecznie przed spotkaniem diagnozującym dla dziecka.


Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych:

13 grudnia 2022 r. i

25 stycznia 2023 r.

10 stycznia 2023 –  3 marca 2023

28 stycznia 2023 r.      albo

4 lutego 2023 r.            albo

4 marca 2023 r.

Spotkania dla rodziców kandydatek i kandydatów do szkoły z dyrekcją szkoły

Spotkania diagnozujące dla kandydatek i kandydatów do szkoły w małych 3 osobowych grupach z nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i psycholożką szkolną (zapisy na spotkania prowadzimy wyłącznie telefonicznie przez sekretariat szkolny)

Spotkania grupowe dla kandydatek i kandydatów do szkoły (termin będziewskazany w momencie zapisu dziecka na spotkanie diagnozujące)

17 marca 2023 r.

Poinformowanie mailowo rodziców kandydatek i kandydatów przyjętych do szkoły i znajdujących się na liście rezerwowej o wynikach rekrutacji

24 marca 2023 r.

Ostateczny termin wpłaty wpisowego

Rekrutacja kandydatek i kandydatów do Terytorium Mysłowicka przebiega etapami.

Niektóre z nich przeznaczone są wyłącznie dla dzieci, a niektóre angażują tylko rodziców.

 

Etapy rekrutacji do klas pierwszych:


1. List od rodziców do szkoły.
Prosimy, żeby rodzice dzieci, które przystępują do spotkań diagnozujących i grupowych napisali do szkoły kilka zdań o swoim dziecku. Dokładne informacje o tym etapie rekrutacji przekażemy w trakcie spotkań informacyjnych dla rodziców.


2. Spotkania diagnozujące dojrzałość szkolną.
Spotkania są prowadzone w małych, maksymalnie 3-osobowych grupach z nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i psycholożką szkolną. Spotkania trwają 1 godzinę zegarową. Zapisy na spotkania rozpoczną się 15 grudnia 2022 roku i potrwają do 31 stycznia 2023. Zapisy będą przyjmowane WYŁĄCZNIE telefonicznie przez sekretariat szkoły (nie drogą mailową).


3. Spotkania grupowe.

Spotkania odbywają się w wybrane soboty w grupie maksymalnie 20-osobowej. Dziecko uczestniczy w spotkaniu grupowym po spotkaniu diagnozującym. Terminy i godziny spotkań będą przekazywane w momencie zapisu dziecka na spotkania diagnozujące.


4. Spotkanie indywidualne rodziców z dyrekcją szkoły.
Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę z dyrekcją szkoły.

 

Aby kandydatka lub kandydat mógł zostać przyjęty do szkoły lub znaleźć się na liście rezerwowej, konieczne jest wzięcie przez nich oraz ich rodziców udziału we wszystkich 4 etapach rekrutacji.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
bottom of page