O szkole.

Społeczność

Bednarska Szkoła Podstawowa – Terytorium Mysłowicka to szkoła, którą chcemy tworzyć wspólnie z rodzicami naszych uczennic i uczniów, a w przyszłości także z naszymi absolwentami.


Budujemy społeczność opartą na wzajemnym szacunku i otwartości. Wierzymy, że uczymy się od siebie nawzajem i wzajemnie na siebie wpływamy.

Postawy

Tworzymy szkołę, która będzie nie tylko przekazywała wiedzę, ale przede wszystkim kształtowała postawy. Poszanowanie godności, równość, tolerancja a także zasady demokracji szkolnej stanowią fundamenty założeń wychowawczych naszej szkoły.


Będziemy dbali o wszechstronny rozwój naszych uczennic i uczniów, tak aby radzili sobie zarówno z wyzwaniami intelektualnymi jak i pokonywaniem trudności życia codziennego. Zależy nam, aby nasze uczennice i uczniowie reagowali widząc kogoś w potrzebie.


Stawiamy na samodzielność, odpowiedzialność i współpracę.

Praktyka

Proces edukacyjny będzie oparty na 6 filarach:


1.      równi – różni
2.      mądrzy – ciekawi świata
3.      twórczy – kreatywni
4.      techno – logiczni
5.      samodzielni – odpowiedzialni
6.      praktyczni – blisko natury
 
W ramach bloków spotkań społeczności szkolnej będziemy rozwijać w dzieciach tolerancję, szacunek do drugiego człowieka oraz wrażliwość na potrzeby innych. Naukę traktujemy jako nieustający proces, w którym zachęcamy dzieci do zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Uczymy tego, że błędy są fundamentem rozwoju i postępu także osobistego. Kształtujemy postawy motywacji wewnętrznej poprzez pracę na wyznaczanych indywidualnie celach.

 
Rozwijamy myślenie dywergencyjne – poszukujemy możliwie jak najwięcej rozwiązań dla postawionych przed dziećmi zagadnień i poważnie traktujemy każde pytanie i odpowiedź.


W nowoczesnym świecie niezbędne są umiejętności związane z mądrym i odpowiedzialnym korzystaniem z technologii. Będziemy korzystać z niej w codziennej pracy, zwracając szczególną uwagę na umiejętność krytycznego myślenia.

 

Chcemy, aby uczennice i uczniowie w naszej szkole mieli możliwość poznawania siebie, odkrywania swoich talentów i mocnych stron oraz rozwijania ich. Nauka będzie zorganizowana w sposób umożliwiający każdej uczennicy i każdemu uczniowi pracę we własnym tempie na miarę ich indywidualnych możliwości (np. podział na grupy międzyklasowe i praca w blokach międzyprzedmiotowych).

 

Stawiamy na rozwój samodzielności i odpowiedzialności, realizując wiele z zadań edukacyjnych poza szkołą (wyjścia, wycieczki).

 

Zakładamy naukę opartą na doświadczaniu. Chcemy łączyć dziedziny i przedmioty, aby nasze uczennice i uczniowie poznawali świat jako sieć powiązanych ze sobą rzeczy i spraw.  Pragniemy, aby nasze absolwentki i absolwenci byli świadomymi konsumentami i z szacunkiem traktowali środowisko naturalne.

 
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon