top of page

O szkole.

Społeczność

Bednarska Szkoła Podstawowa – Terytorium Mysłowicka to szkoła, którą chcemy tworzyć wspólnie z rodzicami naszych uczennic i uczniów, a w przyszłości także z naszymi absolwentami.


Budujemy społeczność opartą na wzajemnym szacunku i otwartości. Wierzymy, że uczymy się od siebie nawzajem i wzajemnie na siebie wpływamy.

Postawy

Tworzymy szkołę, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale przede wszystkim kształtuje postawy. Poszanowanie godności, równość, tolerancja a także zasady demokracji szkolnej stanowią fundamenty założeń wychowawczych naszej szkoły.


Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczennic i uczniów, tak aby radzili sobie zarówno z wyzwaniami intelektualnymi jak i pokonywaniem trudności życia codziennego. Zależy nam, aby nasze uczennice i uczniowie reagowali widząc kogoś w potrzebie.


Stawiamy na samodzielność, odpowiedzialność i współpracę.

Praktyka

Proces edukacyjny opieramy na 6 filarach, do których staramy się odwoływać we wszelkich działaniach, które odbywają się w szkole:


1. równi – różni
2. mądrzy – ciekawi świata
3. twórczy – kreatywni
4. techno – logiczni
5. samodzielni – odpowiedzialni
6. praktyczni – blisko natury


Zakładamy naukę opartą na doświadczaniu. Chcemy łączyć dziedziny i przedmioty, aby nasze uczennice i uczniowie poznawali świat jako sieć powiązanych ze sobą rzeczy i spraw.


Rozwijamy myślenie dywergencyjne – poszukujemy możliwie wielu rozwiązań dla postawionych przed dziećmi zagadnień i poważnie traktujemy każde pytanie i odpowiedź.

 

Poprzez działania realizowane przez całą społeczność szkolną rozwijamy w dzieciach tolerancję, szacunek do drugiego człowieka oraz wrażliwość na potrzeby innych. Naukę traktujemy jako nieustający proces, w którym zachęcamy dzieci do zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Uczymy tego, że błędy są fundamentem rozwoju i postępu także osobistego. Kształtujemy postawy motywacji wewnętrznej poprzez pracę na wyznaczanych indywidualnie celach.

Chcemy, aby uczennice i uczniowie w naszej szkole mieli możliwość poznawania siebie, odkrywania swoich talentów i mocnych stron oraz rozwijania ich. Nauka jest zorganizowana w sposób umożliwiający każdej uczennicy i każdemu uczniowi pracę we własnym tempie na miarę ich indywidualnych możliwości (np. podział na grupy międzyklasowe i praca w blokach międzyprzedmiotowych).

 

Stawiamy na rozwój samodzielności i odpowiedzialności, realizując wiele z zadań edukacyjnych poza szkołą (wyjścia, wycieczki).

 

Poważnie traktujemy środowisko, w którym żyjemy i uczymy się. W codziennym życiu szkoły zwracamy uwagę na oszczędne i rozważne korzystanie z zasobów i materiałów, którymi dysponujemy. Pragniemy, aby nasze absolwentki i absolwenci byli świadomymi konsumentami i z szacunkiem traktowali środowisko naturalne.

 

Wiemy, że w nowoczesnym świecie niezbędne są umiejętności związane z mądrym i odpowiedzialnym korzystaniem z technologii. Dlatego uczymy, jak korzystać z niej w codziennej pracy, zwracając szczególną uwagę na umiejętność krytycznego myślenia.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
bottom of page