top of page

Czesne.

Czesne w Terytorium Mysłowicka Bednarskiej Szkoły Podstawowej płatne jest przez 12 miesięcy w roku od lipca w roku, w którym uczennica lub uczeń rozpoczynają naukę w szkole.

Czesne płatne jest na ogólny rachunek bankowy szkoły (chyba, że uczennica/ uczeń otrzymali indywidualny rachunek do wpłat) koniecznie z opisem: „Imię i nazwisko uczennicy/ ucznia, czesne za ___ miesiąc”

 

W roku szkolnym 2023/2024 czesne wynosi:

- do września 1650 złotych;

- od września 2023 r. 1750 złotych;

- od stycznia 2024 r. 1850 złotych.

Jeżeli w szkole uczy się rodzeństwo, rodzice mogą skorzystać ze zniżki w czesnym (100 złotych dla każdego dziecka z rodzeństwa) po złożeniu odpowiedniego wniosku u dyrektorki szkoły.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
bottom of page