top of page

Szkolne wybory po raz pierwszy!

17 kwietnia 2024 roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy w naszym terytorium wybory do czterech ministerstw: Sprawiedliwości, Komunikacji i informacji, Imprez szkolnych i Ładu i składu.

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie wspierało rozwiązywanie nieporozumień i konfliktów poprzez mediacje. Ministerstwo Komunikacji i informacji zajmie się sprawnym informowaniem o tym, co dzieje się w szkole m.in. poprzez szkolną gazetkę oraz szkolną pocztę. Ministerstwo Imprez szkolnych, które jest najliczniejszym z naszych ministerstw, będzie odpowiadało za szkolne pikniki, bale oraz inne wspólne wydarzenia. A w Ministerstwie Ładu i składu zadbamy o szkolny ogród i działkę na RODos, niemarnowanie jedzenia a także o to, żeby w szkole panował porządek a wspólne przestrzenie i rzeczy były w dobrym stanie.


Łącznie do ministerstw wybrane zostały 33 uczennice i uczniowie. 

W najbliższą środę planujemy krótką ceremonię powołania ministr i ministrów.


Same wybory przebiegły sprawnie a ogromne podziękowania należą się członkiniom i członkom komisji wyborczej, która czuwała zarówno nad przebiegiem wyborów jak i zliczyła wszystkie oddane głosy. W komisję byli zaangażowani przedstawiciele każdej z klas oraz dwie nauczycielki.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w kampanię wyborczą.


Będziemy oczywiście relacjonować działania naszych ministerstw! 
Kommentare


  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
bottom of page