top of page

Informacja o wysokości czesnego

Szanowni Państwo,


Informujemy, że czesne w Bednarskiej Szkole Podstawowej Terytorium Mysłowicka wynosi 1.500,00 złotych miesięcznie. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, do 5-go dnia każdego miesiąca, zaczynając od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę,

a kończąc na czerwcu roku, w którym kończy naukę w naszej szkole. Czesne prosimy wpłacać na subkonto Terytorium Mysłowicka:


Towarzystwo Przyjaciół I SLO

ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

PL 19 1240 5934 1111 0010 9150 0015

(Kod SWIFT dla rachunku to: PKOPPLPWXXX)

z dopiskiem „czesne, imię i nazwisko dziecka, zerówka/ klasa 1/klasa 2”


W Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących "Bednarska" obowiązują zniżki w opłatach czesnego dla rodzeństwa uczęszczającego do szkół Zespołu. Jeżeli w Terytorium Mysłowicka uczy się więcej niż jedno Państwa dziecko, zniżka w czesnym wynosi 100 zł miesięcznie (na każde dziecko). Prosimy, żeby poinformowali nas Państwo o korzystaniu ze zniżki wysyłając wiadomość na adres: nowasp@bednarska.edu.pl.


Towarzystwo, wypełniając swoją misję organizacji pożytku publicznego, stara się także uwzględnić wszystkie nagłe zdarzenia, choroby, kryzysy finansowe, itd. i zapewnić wsparcie rodzinom, które w takiej sytuacji się znalazły. W tym celu powołana została (wybierana przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa) Komisja ds. Opłat za Szkołę, w skład której wchodzą przedstawiciele nauczycieli i rodziców. Stypendia przyznawane są semestralnie. Podanie oraz kopie dokumentów należy złożyć mailowo lub osobiście w Sekretariacie lub do Dyrektora Szkoły. Wzory wniosków dotyczących stypendiów dostępne są pod poniższym linkiem:

コメント


  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
bottom of page