Zespół.

Od samego początku Bednarska Szkoła Podstawowa Terytorium Mysłowicka stawia na budowanie silnego zespołu pedagogicznego

Nasza szkoła będzie miejscem, w którym uczennice i uczniowie korzystając ze wsparcia nauczycielek i nauczycieli: planują to, co będzie się działo, jakie zadania będą realizowali w kolejnych tygodniach nauki, współpracują między sobą i realizują wspólnie projekty
poszerzające ich wiedzę i umiejętności. Uczennice i uczniowie nie są tylko biernymi odbiorcami, ale są aktywnie angażowani w podejmowanie decyzji wpływających na codzienne funkcjonowanie szkoły.
Przy takich założeniach istotne jest, aby zbudować zespół, który rozumie, potrafi i chce pracować z dziećmi kształtując ich postawy, wpierając ich indywidualny rozwój i przekazując im wiedzę.

Anna Nowosad

Dyrektorka Terytorium

Jestem działaczką społeczną, prawniczką, menedżerką i instruktorką harcerską w stopniu
harcmistrzyni. W latach 2017-2021 zarządzałam największą organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży w Polsce – byłam Naczelniczką Związku Harcerstwa Polskiego. Pracuję z dziećmi i młodzieżą od ponad dwudziestu lat – prowadziłam zarówno małe projekty skierowane do dzieci i młodzieży działających w jednej szkole jak i duże wydarzenia gromadzące
młodzież z różnych stron Polski i z zagranicy. Uważam, że ogromną wartością w edukacji dzieci i młodzieży jest praktyczne podejście pokazujące jak wykorzystać zdobytą wiedzę oraz stwarzanie możliwości do dzielenia się dobrymi praktykami i sprawdzonymi pomysłami - byłam zaangażowana we współtworzenie takich międzynarodowych forów wymiany doświadczeń. 

 

Mam doświadczenie i umiejętności pozwalające na zbudowanie i prowadzenie silnego zespołu, który kieruje się wspólnymi wartościami i jest otwarty na doskonalenie swojej pracy i wprowadzenie w niej innowacji. Umiem budować zaufanie, rozwiązywać trudności, pokonywać wyzwania i motywować ludzi wokół do tego samego. Stawiam na otwartą komunikację i transparentność prowadzonych działań.

 

Od wielu lat zajmuję się wspieraniem rozwoju i doskonaleniem umiejętności młodych wychowawców w organizacjach pozarządowych. Uważam, że ciągła praca z wychowawcami dająca im wsparcie a także poszerzająca ich horyzonty jest niezwykle potrzebna, aby mieli oni motywację i energię do działania z dziećmi i młodzieżą. Jestem przekonana, że człowiek powinien uczyć się całe życie, bo tylko w ten sposób możemy najpełniej wykorzystywać nasz potencjał i nasze umiejętności.

Karolina Szczepańska

Wicedyrektorka Terytorium

Ukończyłam studia „Informatyka dla nauczycieli szkół podstawowych” na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od dwóch dekad uczę informatyki w niepublicznej szkole podstawowej. Jestem wychowawcą i certyfikowanym tutorem. Mam też bardzo duże doświadczenie w planowaniu i organizacji pracy uczniów i nauczycieli w
szkole. Uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego.


Interesują mnie nowe trendy w edukacji i pracy z dziećmi.  Świat rozwija się i zmienia bardzo szybko, a systemy edukacyjne ewoluują zbyt wolno, nie nadążając za bieżącymi potrzebami uczniów. Najważniejsze w mojej pracy jest budowanie relacji z dziećmi i ich rodzicami. Zaufanie i rozmowa są według mnie najlepszymi narzędziami rozwiązywania nawet najtrudniejszych konfliktów.


Już od dawna moim marzeniem było współtworzenie szkoły uczącej się. Dlatego ukończyłam studia „Edukacja spersonalizowana i zarządzanie oświatą” zorganizowane przez Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz Instytut Dobrej Edukacji. Moją rolą w szkole jest koordynowanie pracy nauczycieli różnych przedmiotów oraz wdrażanie najnowszych rozwiązań metodycznych. Pomogą nam one wszystkim zmierzać do wyznaczonych celów edukacyjnych w przyjaznym uczniom i ich rodzicom miejscu. Ta koncepcja będzie przez nas ciągle rozwijana i udoskonalana.

 

Zależy mi, aby szkoła była miejscem, w którym uczniowie i uczennice mogą poznawać kim są, poprzez odkrywanie swoich pasji, ale także poprzez pracę nad tymi talentami, które dopiero odkryją. Chciałabym, aby poznawali nie tylko świat wokół siebie, ale także zastanawiali się, jaki chcieliby, aby był on w przyszłości i jakie znajdą dla siebie miejsce wśród społeczności. Każdy zasługuje na to, aby mógł uczyć się z innymi i od innych w sposób i w tempie dla niego odpowiednim. Dlatego najbliższa jest mi praca zespołowa, projektowa i doświadczalna. Edukacja
jest moją pasją, traktuję ją jako drogę po której podążam z uczniami, ucząc się z nimi i od nich.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon